NÁVRH

Pro zdárný výsledek je potřeba nastavit požadavky, vybrat odpovídající podvozek a zpracovat kvalitní projekt. To my umíme...